info@rra.gov.rw      +250 788185500

RSSB

Ishami ry'izabukuru

Ubwishingizi bw'izabukuru bugamije:

Gutabara umukozi washaje atagishoboye gukorera umushahara cyangwa yamugaye atagishoboye kubeshwaho n’akazi no gutabara abari batunzwe n’umukozi iyo amaze gupfa. Amafaranga atangwa mu ishami rya pansiyo ari ukubiri 

Komeza

Ishami ry’ubwishingizi bw’indwara

Ninde ugenewe ubu bwishingizi?

Umunyamuryango nyir’izina ni ukorera Leta kandi uhembwa nayo, ukorera umushinga wa Leta n’undi wese uhembwa ku mafaranga ya Leta, Umunyamuryango nyirizina kandi ni uwageze mu kiruhuko cy’izabukuru wahoze yishingirwa na RSSB (ex. RAMA), Ikigo kigenga gishobora gusabira abakozi bacyo kuba abanyamuryango ba RSSB. Ibaruwa ibisaba yandikirwa Umuyobozi Mukuru wa RSSB. Buri munyamuryango nyir’izina yemerewe kuvuza abantu bo mu muryango we bakurikira :

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority