info@rra.gov.rw      +250 788185500

Umusoro ku bikorerwa mu gihugu

Itegeko rigena umusoro ku byaguzwe

Komeza

Ibisabwa

Umuntu ufite uruganda rukora ibicuruzwa utanga umusoro ku bikoreshwa mu gihugu agomba kugira igitabo yandikamo ibikorwa n’igitabo yandikamo ibicuruzwa. Igitabo yandikamo ibicuruzwa kigomba kuba kerekana ibiciro n’ingano buri muguzi...

Komeza

Ibihano n'Inyungu z'Ubukererwe

Umusoreshwa utubahiriza ibiteganyijwe mu itegeko rigena kandi rigashyiraho ibipimo by’umusoro ku byaguzwe wakwa ku bicuruzwa bimwe na bimwe bitumijwe mu mahanga n’ibikorerwa mu Rwanda ahanishwa kwishyura ihazabu.

Komeza

Ibipimo by'umusoro

Iyi ni Lisiti igaragaza ibipimo by'umusoro ku byaguzwe

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority